บริการของเรา

Korea Cosmetic Exhibition Center
บริษัท เค ซี ซี คอร์ปอเรชั่นจำกัด นำเข้านำเข้าเครื่องสำอางและอาหารเสริมเกาหลี
และจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและในเขตภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

บริการของบริษัท

1.บริการผลิตสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้
2.บริการดำเนินการเดินเรื่องเอกสารและทำการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางค์หรืออาหารเสริม
3.บริการดำเนินการติดต่อแบรนด์ที่ต้องการเป็นเจ้าของในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
4.ควบคมดูแลสัญญาที่เป็นผลประโยชน์ให้กับทางบริษัทของท่าน

Korea Cosmetic Exhibition Center

KCC Online Marketing Service

Korea Cosmetics Business Center

Kcc-Corporation company is a company that imports korea cosmetics and supplemntaryfood and create retailers in thailand and southeast asia.

Company’s services
We sell a variety of authenthic korean beauty products shipping directly from Korea
Meet your beauty needs through our assortment of Wonderful products.
Don’t hesitate to look around our shop
services
-Managing all documents and imports cosmetics and supplementary food.
-Marketing and put for selling in famous shop in thailand.
-Create retailers in thailand and southeast asia.
-Control and take care Benefit of your company.

Korea Cosmetics  Center
Kcc-Corporation
Address : K.C.M (Korea Cosmetics Membership)
441 Road Chang Akat Uthit, Sub-district Don Mueang,
District Don Mueang, Bangkok thailand 10210
Call: +66 2-026-6158
+66 91-424-5956

OFFICE