บริการของเรา

Korea Cosmetics Center (한국 화장품 전시 센터)

#บริษัทนำเข้าเครื่องสำอางเกาหลี (Korea Cosmetics Center)

ศุนย์แสดงสินค้านำเข้าจากเกาหลี อาหาร,เครื่องสำอาง,อาหารเสริม
บริการ ขอ อ.ย และนำเข้าสินค้า หรือผลิตสินค้า OEM,ODM,
หรือต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์แต่เพียงผู้เดียว(Distributor)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-026-6158
email : info@kcccorporation.com

บริการของบริษัท

1.บริการผลิตสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้
2.บริการดำเนินการเดินเรื่องเอกสารและทำการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางค์หรืออาหารเสริม
3.บริการดำเนินการติดต่อแบรนด์ที่ต้องการเป็นเจ้าของในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
4.ควบคมดูแลสัญญาที่เป็นผลประโยชน์ให้กับทางบริษัทของท่าน

Korea Cosmetic Exhibition Center

한국 중소기업 상품 전시

태국에 진출하고저 하는  한국의 중소기업에  새로운 장이  열립니다 .

     한국계 중소기업을 위한 소규모 상설 전시장  입니다

     기존,  특정기간에만 대규모 전시장에서  전시되던  개념에서 진화된 상시 전시장  개념입니다

     기존 한국상품 수입 전문 태국회사와 한국계  물류전문가의  융합형태의 합작회사입니다 .

     한국내의 지정된  물류 창고에  갖다  맡기면   2~3주후에 ( via sea  경우 ) 태국에 도착하여 전시장에 도착 전시 됩니다 .

      (  상기 비용은  철저히 실비로  처리 되며,  태국내  통관은  숙련된  전문가가 처리 합니다 )

    전시장에 진열되자마자  sns 등 social networks 로  현지 태국인들께  널리 홍보에 들어갑니다

Q and A   :

1)   KCC corporation co., Ltd  는  어떤 회사인가 ?

            지난  수년간  한국화장품을  수입하여  태국내 B to B   사업을  운영 하고  있고, 태국내 대규모 전시장인  IMPACT  지역의

            cosmo 빌딩에 중 규모의

            Show Room 을  운영하고  있음 (  약 40 평 정도 )

           위 상황에서 전시 품목을 범  중소 기업 제품까지 확대 운영 하고져 함

           위 사업 관련 Social networks 을 이용 상당한  기존  followers  및 INFLUENCER 를 확보 하고 있음

            ( *  한류 등  영향으로  pro korean  취향층 확보 )

2)  합작선인  한국계  물류 전문가는 ?

          한국 해운사 지점장 출신이며 ,  E-commerce ,  그리고 업종간 기능의  긍정적 융합으로 고객에게  편리성 제공이 중요함을

          신조로 ~~ .

           **  상품과 물류의  결합 ( amazon .coupang  ~ ~ ) 의  개념을  한국 –> 태국간에  특화 시키고져함 (   B TO B ( or C )

          상품이  중 , 장대하고 , 태국내  수요의 가능성이  높을 경우,   시 외곽지역에 운영중인  약 8,400 Sm ( 약 2,500평)

          규모의 일반 창고도 활용 계획 있음.

태국에서  구매집단 ( 소비자) 이  스스로  편리한  시간에 찾아와서 ,  보고 , 체험하게 됩니다

          *  확보된  고객층 등 —  SNS 등 이용, 안내하면 그  고객에게  편리한  시간을 선택  방문

          ( 특정 기간만  전시하는 전시회와 차별화 – 고객 편의 제공)

         본 home page 를 보시고  관심 있는  중소기업 사장님제위 께서는  아래의  연락처로  연락 주시면  보다  상세하고 구체적인

         질의 , 응답을  나눌수가 있읍니다 .

전시관련 비용 :

         2019년  상반기 (6월 말)까지 전시장에  진입되는것까지는   무료로  운영 됩니다 .

          비고 :   태국시장에서  수요가  있을 가능성을  면밀히 검토하여  수령 여부를 판단 할것입니다

태국내 상설전시장  

회사 : KCC Corporation .,Ltd.

K.C.M (Korea Cosmetics Membership)

441 Road Chang Akat Uthit, Sub-district Don Mueang,

District Don Mueang, Bangkok thailand 10210

Email address : info@kcccorporation.com

02 026 6158

         한국내  물류 창고

                    담당 :  한희승 차장 ( 010-9091-6000 ).

                    현대 국제 물류 (주) Hyundai Global Logistics co., Ltd

                    경기도 고양시 일산 동구 성석동 93/3 .

Company’s services
We sell a variety of Authenthic Korean Beauty Products shipping directly from Korea
Meet your Beauty needs through our assortment of Wonderful products.
Don’t hesitate to look around our shop
services
-Managing all documents and imports cosmetics and supplementary food.
-Marketing and put for selling in famous shop in thailand.
-Create retailers in thailand and southeast asia.
-Control and take care Benefit of your company.

Korea Cosmetics  Center
Kcc-Corporation
Address : K.C.M (Korea Cosmetics Membership)
441 Road Chang Akat Uthit, Sub-district Don Mueang,
District Don Mueang, Bangkok thailand 10210
Call: +66 2-026-6158