KCC ร่วมบริจาคสเปรย์ฆ่าเชื้อให้กับสน.ดอนเมือง

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่หมดสิ้น ทางบริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีโอกาสได้บริจาคสเปรย์ฆ่าเชื้อให้กับสน.ดอนเมือง เพื่อเป็นหนึ่งในการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปโดยเร็ว แบ่งปัน=ความสุข