ข่าวสาร

กิจกรรม Outing @Cha-am

บริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม Outing การท่องเที่ยวประจำปีสำหรับพนักงาน โดยจัดขึ้นที่ Cha-am จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความสุขและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร นอกจากนี้ทำให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯได้พักผ่อนและทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกันทั้งยังมีการแจกของรางวัลให้แก่พนักงานอีกด้วย

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

บริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ด้วยการจับมือกันออกกำลังกายเพื่อให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง และสมบูรณ์ การออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย

กิจกรรม CSR โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน

บริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ Korea Cosmetics Membership (KCM) ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ ตำบลบ้านเนิน  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการเติมฝัน และการสร้างกำลังใจให้กับน้องๆ ทางเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมนะคะ

กิจกรรม CSR แบ่งปัน=ความสุข

ด้วยบริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ Korea Cosmetics Membership (KCM) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทางเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ รวมถึงเป็นสะพานบุญให้กับน้องกีต้าร์ หากท่านใดอยากร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ของคุณแม่น้องกีต้าร์ได้เลยนะคะ  FB : แม่น้องกีต้าร์ ครับผม (Joom)

กิจกรรม CSR บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 บริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กด้อยโอกาส จึงได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก ณ มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ไปร่วมกิจกรรม แบ่งปัน = ความสุข

1 2 3 8