System

กิจกรรม CSR บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 บริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กด้อยโอกาส จึงได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก ณ มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ไปร่วมกิจกรรม แบ่งปัน = ความสุข

KCC ร่วมบริจาคสเปรย์ฆ่าเชื้อให้กับสน.ดอนเมือง

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่หมดสิ้น ทางบริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีโอกาสได้บริจาคสเปรย์ฆ่าเชื้อให้กับสน.ดอนเมือง เพื่อเป็นหนึ่งในการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปโดยเร็ว แบ่งปัน=ความสุข

KCC ร่วมบริจาคสเปรย์ฆ่าเชื้อให้กับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

พลังอะไร หรือจะสู้พลังใจที่คนในสังคมมีให้กัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีจิตศรัทธาในการบริจาคสเปรย์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ทางเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปโดยเร็ว

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางบริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก็ไม่นิ่งนอนใจ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ทางบริษัทฯ ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ยังได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อกับสินค้า มั่นใจได้ว่าสินค้าได้รับการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี ปลอดภัย 100%

ภาพบรรยากาศแจกอาหารฟรี สู้วิกฤตโควิด-19 (Covid-19)

KCC&KCM แจกอาหารฟรี สู้วิกฤตโควิด-19 (Covid-19) อย่างที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 (Covid-19) ทำให้หลายๆคนได้รับผลกระทบ บางคนตกงาน ไม่มีรายได้ #เราขอเป็นหนึ่งในกำลังใจที่สามารถต่อรอยยิ้มให้กับคุณ และแม้จะเจอวิกฤติ ‘โควิด-19’ หนักหนาสักแค่ไหน แต่ถ้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ก็จะสามารถก้าวผ่านโรคระบาดครั้งนี้ไปได้แน่นอน  #โควิด-19เราจะต้องรอดไปด้วยกัน

1 2 3 4 5