พนักงาน บริษัท เคซีซีคอร์ปอเรชั่น ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม”

พนักงานเคียร์ปอเรชั่น เข้ารับเข้าระบบโควิด-19 “ได้โน… ฉาน” ตรงต่อพายและสังคมออนไลน์ จากกิจกรรมนี้ไม่ขัดใจ พนักงานส่งถึงชุมชนที่พนักงานอยู่ด้วย#โควิดเราต้อง รอด