ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19ในทิศทางที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ทางบริษัทเคซีซีคอร์ปอเรชั่นจำกัด ก็ไม่นิ่งนอนใจ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ทางบริษัทฯ ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ยังได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อกับสินค้า มั่นใจได้ว่าสินค้าได้รับการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี ปลอดภัย 100%