กิจกรรม Outing @Cha-am

บริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม Outing การท่องเที่ยวประจำปีสำหรับพนักงาน โดยจัดขึ้นที่ Cha-am จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความสุขและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร นอกจากนี้ทำให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯได้พักผ่อนและทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกันทั้งยังมีการแจกของรางวัลให้แก่พนักงานอีกด้วย