CSR ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ให้สน.ดอนเมือง

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางบริษัท เคซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีโอกาสทำกิจกรรม CSR โดยอาสาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงสังคมส่วนรวม เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปโดยเร็ว