พนักงานบริษัท kcc&kcmเข้ารับการตรวจโควิด-19

พนักงานบริษัท kcc&kcmเข้ารับการตรวจโควิด-19 ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้บริษัทยังคงใช้มาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน รวมถึงครอบครัว และสังคมส่วนรวม #อยู่รอดปลอดภัยจากโควิดนะคะ